Пакет од 24 мерки кои се таргетирани во областите на даночната политика, кредитната политика, земјишната политика, имотно правните прашања, земјоделството, градежништвото, социјалната политика, како и мерки во областа на регулаторната гилотина се дел од четвртите антикризни мерки што Владата ги усвои на вчерашната седница.

&nbsp

– Новиот пакет мерки е резултат на сериозен и континуиран дијалог помеѓу владините институции и бизнис секторот, рече премиерот Никола Груевски на денешната прес-конференција во Владата на која беше претставен новиот пакет антикризни мерки.

&nbsp

Тој посочи дека новите антикризни мерки нема да дадат некој спектакуларен резултат бидејќи, како што кажа, главните и најкрупните мерки веќе се преземени во 2009 година и тие во голема мерка им помогнале на фирмите и се уште помагаат.

&nbsp

– Овој пакет антикризни мерки истовремено е пропратен со мерки на третата фаза на регулаторната гилотина и мерки за подобрување на деловната клима, рече премиерот Груевски.

&nbsp

Претседателот на македонската Влада појасни дека со новите анти кризни мерки ќе се направат измена на Законот за данок на додадена вредност со кој фирмите наместо на 15. во месецот ќе можат да ги плаќаат обврските по однос на ДДВ на 25-ти секој месец.

&nbsp

– Ќе се намали надоместокот за приватизација на градежно земјиште кај правните лица кој сакаат да го приватизираат земјиштето што е под нивните објекти и дворови за 30 проценти. Ќе се подготви измена во Законот за денационализација со која управната постапка ќе завршува со одлука на второстепената комисија, а ќе се подобрат условите за користење на кредитната линија од Европската инвестициона банка и Македонската банка за подршка на развојот. Покрај тоа, ќе се воведе нова кредитна линија за подршка на микро, мали и средни трговски друштва, рече премиерот Груевски.

&nbsp

Тој додаде дека ќе се спречува увозот на производи кои не се произведени по одредени меѓународни стандарди што ги има прифатено Македонија со цел заштита на домашните призводители и потошувачи од несоодветан конкуренција, и оти ќе се олеснат критериумите за добивање финансиска подршка.

&nbsp

– Ќе се воспостави фонд на земјоделско земјиште наменет за доделување на невработени лица кои живеат во руралните средини, а ќе се скратат и забрзаат повеќе постапки во делот на градежништвото, рече Груевски.

&nbsp

Премиерот Груевски истакна дека новите антикризни мерки ќе имаат позитивни ефекти не само на краток рок за стимулирање на растот и развојот во земјата, туку и за подбрување на квалитетот на живеење на сите граѓани, како и за подигнување на конкурентноста на македонската економија.

&nbsp

Премиерот Груевски потсети дека во измината година Владата донесе три пакети антикризни мерки, и повеќе други мерки кои допринесоа за подобрување на состојбата, како и мерки за намалување на трошоците на фирмите и олеснување на нивниот извоз. Како резултат на овие мерки со, како што рече, вредност од над 300 милиони евра нашата земја е една од оние земји во Европав кои поуспешно се справија со кризата.

&nbsp

– Минататa година ја завршивме со трет најдобар економскирезултат во Европа во однос на бруто домашниот производ. Во 2009 година Македонија оствари втор најмал буџетски дефисит во Европа, што покажува дека Владата доста малку трошела во однос на она што го прима во Буџетот. Предизвиците од светската економска криза се уште постојат и ние сме должни да продолжиме со унапредувањето на деловната клима со цел да се излезе од таа состојба и да се исполни проектираниот раст за 2010 година, додаде Груевски.(МИА)

Comments are closed.