Распределба на доход (презентација)

Распределба на доход (податоци)

Spërndarja e të ardhurave (të dhënat)

Нееднаквоста може да има штетни општествени и економски ефекти

Македонија има највисока нееднаквост во Европа

Просечниот доход на најбогатите 1% е 14 пати поголем од просечниот доход во државата

Месечен доход за различна категорија на граѓани

                       

Пример

Раст на просечниот доход за различна категорија на граѓани

Даночен товар за различна категорија на граѓани

 

Comments are closed.