Податоците за реализација на Буџетот покажуваат дека буџетскиот дефицитит за 2009 година изнесува 2,77% од БДП, што е во рамки на планираните проекции.
Реализацијата на приходите и расходите е прикажана во следната табела.

Реализација на буџет за 2009 година, Јан-Дек

Comments are closed.