Годишен извештај на органите на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите за 2023 година

Годишен извештај на органите на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите за 2022 година

Годишен извештај на органите на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите за 2021 година

Годишен извештај на органите на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите за 2020 година

Информација за превземените активности и имплементираните мерки за програми и потпрограми во кој е вклучена родовата перспектива 

Годишен извештај за работата на координаторот и заменик-координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2019 година

Годишен извештај на органите на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности на жените и мажите за 2017 година

Извештај за работатата на координаторот и заменик-координаторот за еднакви можности за правата на мажите и жените

Извештај за работатата на координаторот и заменик-координаторот за еднакви можности за правата на мажите и жените

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.