Светската банка, на Владата на Република Македонија и одобри развоен кредит од 30 милиони долари како буџетска поддршка за економските реформи и развојните политики.

&nbsp

Овие средства се доделуваат како поддршка на реформите за зајакнување на системот на социјална помош и реформите во здравството, зајакнување на стабилноста на финансискиот сектор и подобрување на извршувањето на јавни расходи. Бордот на Светска банка даде пофални оценки за спроведување на активностите поврзани со реализацијата на ПДПЛ аранжманот, притоа поздравувајќи ги напорите на Владата на Република Македонија за одржување на макроекономска стабилност и спроведување на реформски политики.

&nbsp

Следната година се очекува одобрување на нова транша од ПДПЛ аранжманот за спроведување на развојни политики. Исто така, одобрен е грант од Владата на Кралството Холандија во износ од 7 милиони евра, како поддршка на веќе започнатите реформи. Оваа поддршка е јасен сигнал и потврда за континуираното спроведување на реформите на Владата на Република Македонија.

Comments are closed.