Секторот за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата  ги врши работите што се  однесуваат на: заштита на финансиските интереси на субјектите од јавниот сектор од сериозно лошо финансиско управување, измами и корупција преку организирање и спроведување контрола на регуларноста на трансакциите и другите активности од областа на финансиското управување и контрола извршени во субјектите од јавниот сектор на централно и локално ниво; заштита на финансиските интереси на Европската унија преку координација на административни и оперативни обврски и активности и предлог измени на националното законодавство во врска со борба против измама на ЕУ фондови и ефективна соработка со Европската канцеларија за борба против измама (ОЛАФ).

 

КЛУЧНИ КОНТАКТИ:

Раководител на сектор
м-р Татјана Трајковска
телефон: 02/3255-482
е-пошта: tatjana.trajkovska@finance.gov.mk

[collapsed title=Одделенија]

Одделение за финансиска инспекција на јавниот сектор на субјектите централно и локално ниво
Весна Стојиљковиќ
телефон: 02/3255-509
е-пошта: vesna.stojiljkovic@finance.gov.mk
Николина Алексовска
телефон: 02/3255-342
е-пошта: nikolina.aleksovska@finance.gov.mk

Одделение за координација на борба против измама на ЕУ средствата (АФКОС)
Дивна Најдовска
телефон: 02/3255-469
е-пошта:  divna.najdovska@finance.gov.mk

м-р Нина Маџовска
телефон: 02/3255-598
е-пошта:  nina.madjovska@finance.gov.mk

[/collapsed]

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.