Секторот за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата  ги врши работите што се  однесуваат на спроведување на финансиска инспекција согласно Законот за финансиската инспекција во јавниот сектор и заштита на финансиските интереси на Европската унија преку координација на административни и оперативни активности во врска со борба против измама на ЕУ фондови и ефективна соработка со Европската канцеларија за борба против измама (ОЛАФ).

 

КЛУЧНИ КОНТАКТИ:

Раководител на сектор
м-р Татјана Трајковска
телефон: 02/3255-482
е-пошта: tatjana.trajkovska@finance.gov.mk

 

Одделенија

Одделение за финансиска инспекција на субјектите на централно и на локално ниво
Весна Стојиљковиќ
телефон: 02/3255-509
е-пошта: vesna.stojiljkovic@finance.gov.mk

м-р Николина Алексовска
телефон: 02/3255-342
е-пошта: nikolina.aleksovska@finance.gov.mk

Одделение за координација на борба против измама на ЕУ средствата (АФКОС)
Дивна Најдовска
телефон: 02/3255-469
е-пошта:  divna.najdovska@finance.gov.mk

м-р Нина Маџовска
телефон: 02/3255-598
е-пошта: nina.madjovska@finance.gov.mk

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.