Договор за јавна набавка на услуги – ангажирање на приватна Агенција за вработување

Договор за јавна набавка на услуги од Агенцијата за организирање на настани

Договор за јавна набавка на услуги – ангажирање на авторска Агенција

Договор за јавна набавка на услуги – миење на службените моторни возила

Договор за јавна набавка на услуги – надградба, поддршка и претплата на лиценци за Red Hat Enterprise Linux

Договор за јавна набавка на стоки – изнајмување на мултифункциски машини со обезбедување на потрошни материјали за потребите на Министерството за финансии

Договор за јавна набавка на услуги – услуги за превод

Договор за јавна набавка на стоки – поддршка и претплата на лиценци за IBM DB2 база на податоци

Договор за јавна набавка на стоки – електрична енергија

Договор за доделување на догoвор за јавна набавка на услуга- систематски здравствен преглед на вработените во Министерството за финансии

Договор за доделување на догoвор за јавна набавка на стоки- поддршка и претплата на лиценци и одржување на систем за управување безбедносни информации и настани

Договор за јавна набавка на услуги-осигурување на службените моторни возила ДЕЛ 1

Договор за јавна набавка на услуги-осигурување на службените моторни возила ДЕЛ 2 

Договор за јавна набавка на услуги-одржување на програмска опрема за финансиско работење, персонална и кадровска евиденција и пресметка на плати

Договор за јавна набавка на стоки – канцелариска опрема и материјали (ДЕЛ 1-канцелариски потрошен материјал)

Договор за јавна набавка на стоки – канцелариска опрема и материјали (ДЕЛ 2- канцелариска хартија)

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и сервисирање на електроенергетски развод (ДЕЛ 1- одржување и сервисирање на мрежен и агрегатски развод и громобранска опрема)

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и сервисирање на електроенергетски развод (ПРИЛОГ)

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на менаџмент информациски систем на Управата за имотно-правни работи

Договор за јавна набавка на услуги – одржување на софтвер на книговодствено водење на кредити и неповратни средства

Договор за јавна набавка на услуги – поштенски услуги до 50 грама

Договор за јавна набавка на услуги – поддршка и претплата на лиценци за заштита и архивирање на податоци 

Договор за јавна набавка на стоки-заштитен ѕид на веб апликација WAF

Договор за јавна набавка на услуги – одржување и сервисирање на системот за автоматско гасење и дојава на пожар и влага

Договор за јавна набавка на стоки-поставување на механизам за контрола на пристап на влезот на гаражата на Министерството за финансии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.

Close Search Window