Во 2019 година, Франција изрази интерес за активна развојна соработка со Република Северна Македонија преку Француската развојна агенција – FAR која ќе се одвива преку финансиска и техничка поддршка во следните области: транспорт, инфраструктура согласно климатските промени, зачувување на природното и културното наследство и вреднување на туризмот.

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.