Список на назначени лица од Управата за имотно правни работи и подрачните одделенија за управна постапка во Министерството за финансии за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост

Назначени лица од Управата за имотно правни работи за комуникација со граќани кои имаат одреден вид на попреченост.pdf

Comments are closed.