Статистички преглед (февруари 2024)

Од јули 2017 година, Министерството за финансии повеќе не објавува билтени во извештаен облик. Податоците кои претходно беа содржани во билтените се достапни во облик на временски серии во рамки на статистичкиот преглед кој се ревидира и надополнува на месечна основа. Архивата на објавените билтени е во продолжение.

Архива на билтени

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

Билтен – декември 2005

Билтен – октомври 2005

Билтен – август-септември 2005

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.