Ревидирана Стратегија за управување со јавниот долг на Република  Северна Македонија за 2024-2026 (со изгледи до 2028 година)

Стратегија за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2024 – 2026 ( со изгледи до 2028 година)

Ревидирана стратегија за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2023-2025 ( со изгледи до 2027 година)

Стратегија за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2023-2025 (со изгледи до 2027 година)

Ревидирана стратегија за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2022-2024 (со изгледи до 2026 година)

Стратегија за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2022-2024 ( со изгледи до 2026 година)

Стратегија за управување со јавниот долг на Република Северна Македонија за 2021-2023 ( со изгледи до 2025 година )

Стратегија за управување со јавниот долг на Република Македонија за период од 2010 до 2012 година

Стратегија за управување со јавниот долг на Република Македонија за период од 2009 до 2011 година

Стратегија за управување со јавниот долг на Република Македонија за период од 2008 до 2010 година

Стратегија за управување со јавниот долг на Република Македонија за период од 2007 до 2009 година

Стратегија за управување со јавниот долг на Република Македонија за период од 2006 до 2008 година

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.