Почитувани,

 

Со оглед на тоа дека се наоѓаме пред период на непосредна имплементација на мерките предвидени со воведувањето на системот на договарање, пресметка и исплата на бруто плата на вработените, кој ќе се применува со исплата на јануарската плата на вработените, во прилог ви доставуваме конкретни инструкции за споредување на различните активности релевантни за успешно започнување на реформата.

 

Министер за финансии

д-р Трајко Славески

 

Comments are closed.