Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии, со својство на посебно правно лице.

Контакт

ул. Вељко Влаховиќ бр.11, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
телефон: 02/3297-540; факс: 02/3224-824
е-пошта: contact@ufr.gov.mk

Повеќе информации на www.ufr.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.