Управата за јавни приходи е орган во состав на Министерството за финансии, со својство на посебно правно лице.

Контакт

Управа за јавни приходи – Генерална Дирекција
бул. Кузман Jосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
тел. 02/3299 500; 075/346 986
факс 02/3281 010
e-пошта: info@ujp.gov.mk

Повеќе информации на www.ujp.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: English

Comments are closed.