Собранието на Република Македонија денеска, по тридневна расправа, го донесе ребалансот на Буџетот за 2009 година, со кој се кратат и приходите и расходите за 3,2 проценти.

&nbsp

Приходите според ребалансот се проектирани на 138,459 милијарди денари, а расходите на 149,5 милијарди денари. Дефицитот останува во претходно проектираните рамки со извесно намалување од околу 300 милиони денари, односно тој ќе изнесува 2,8 проценти од БДП. Со најновите измени на Буџетот стапката на БДП на годишно ниво е минус 0,6 проценти, а инфлацијата 0,1 отсто.

&nbsp

На прихдоната страна даночните приходи се пониски за 5,7 проценти, при што најголемо е намалувањето кај ДДВ за 6,5 проценти, персоналниот за два проценти и царините за 16,7 проценти. Социјалните придонеси според ребалансот ќе забележат раст од 2,4 отсто.

&nbsp

На расходната страна намалување има на вкупната маса на плати и надоместоци за три проценти, односно за 684 милиони денари, кај ставката за дневници и службени патувања кај која скратувањето кај некои корисници е и до 50 проценти. Социјалните трансфери остануваат непроменети, а зголемување се предвидува за набавка на лекови и вакцини за новиот грип. Нема намалување кај исплатата на субвенциите во земјоделството. Капиталните расходи се намалени за 18 проценти.

&nbsp

Причина за носењето на овој ребаланс, кој е втор по ред годинава, е приспособување на трошењето на државата на реалната состојба во стопанството, како и помалата реализација на приходите.

&nbsp

За мнозинството во Парламентот ребалансот е отслкикување на реалната состојба во економијата, а според опозицијата ребалансот не нуди решение за излез од економската криза и оти целта на Владата е да се соберат што повеќе пари од граѓаните и стопанството.(МИА)

Comments are closed.