„Фискална во рака – награда без мака“

Во наградната игра имаат можност да учествуваат сите граѓани кои ќе соберат 20 фискални сметки издадени на територија на Република Македонија, кои носат најран датум 15.ноември. 2013та година. Со фискалните сметки од овој датум може да се учествува за цело времетраење на наградната игра. Фискалните сметки може да бидат издадени на било кој износ и за било каков вид производ или услуга.

Како се учествува во наградната игра

  1. Соберете 20 фискални сметки кои гласат на било кој износ
  2. На посебен лист напишете ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, АДРЕСА, КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
  3. Листот со личните податоци и собраните 20 фискални сметки ставете ги во БЕЛ КОВЕРТ СО СТАНДАРДНА ГОЛЕМИНА
  4. Ковертот адресирајте го и испратете на:

ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БР 8
1000, СКОПЈЕ
ПОШТЕНСКИ ФАХ 363
ЗА НАГРАДНА ИГРА ФИСКАЛНА ВО РАКА – ДОБИВКА БЕЗ МАКА


НАПОМЕНИ:

НЕ СЕ ЗЕМААТ ПРЕДВИД КОВЕРТИ ВО БОЈА ИЛИ ДРУГА ГОЛЕМИНА ОСВЕН СТАНДАРДНАТА. НЕ СЕ ЗЕМААТ ПРЕДВИД КОВЕРТИ КОИ ИМААТ ПРОЅИРЕН ДЕЛ И НА КОИ ОСВЕН АДРЕСАТА НА ПРИРЕДУВАЧОТ ИМА И ДРУГИ НАПИШАНИ ПОДАТОЦИ. Ковертот кој не содржи лист со лични податоци за учесникот во наградната игра не се зема во предвид. На ковертот не треба да бидат испишани никакви други податоци освен адресата на приредувачот. Ковертите на кои се испишани други податоци освен адресата на приредувачот не се земаат предвид. Ковертите треба да се бели во стандардна форма и да немаат проѕирни делови.

ИЗВЛЕКУВАЊА

Извлекувањата ќе се вршат во тринаесет кола, а ќе се емитуваат во живо на МРТ1 од 20:00 часот.

Во секое од тринаесетте кола се извлекуваат 150 награди од категоријата вредносен ваучер од кои 30 се во вредност од 3000 до 60.000 денари и 120 се во вредност од по 1.000 денари Подолу се табелите со приказ на вредносните ваучери по категории на производи и вредност, за поединечно извлекување

НАГРАДЕН ФОНД

Аудио/видео опрема
1 вредносен ваучер 60.000 ден.
1 вредносен ваучер 45.000 ден.
1 вредносен ваучер 30.000 ден.
1 вредносен ваучер 20.000 ден.
1 вредносен ваучер 15.000 ден.
1 вредносен ваучер 10.000 ден.

Бела техника и мали кујнски апарати
1 вредносен ваучер 60.000 ден.
1 вредносен ваучер 30.000 ден.
1 вредносен ваучер 20.000 ден.
1 вредносен ваучер 15.000 ден.
1 вредносен ваучер 10.000 ден.
1 вредносен ваучер 5.000 ден.
1 вредносен ваучер 3.000 ден.

Мобилни телефони, фотоапарати и опрема
1 вредносен ваучер 30.000 ден.
1 вредносен ваучер 20.000 ден.
1 вредносен ваучер 15.000 ден.
1 вредносен ваучер 10.000 ден.
1 вредносен ваучер 5.000 ден.

Компјутери и компјутерска опрема
1 вредносен ваучер 60.000 ден.
1 вредносен ваучер 40.000 ден.
1 вредносен ваучер 30.000 ден.
1 вредносен ваучер 20.000 ден.
1 вредносен ваучер 15.000 ден.

Велосипеди и опрема
1 вредносен ваучер 20.000 ден.
1 вредносен ваучер 15.000 ден.
1 вредносен ваучер 10.000 ден.

Прехранбени продукти
4 вредносни ваучери 4.000 ден.
120 вредносни ваучери 1.000 ден.


ДОБИТНИЦИ

9

Извештај од осмото извлекување одржано на 28.07.2014
Извештај од седмото извлекување одржано на 30.06.2014
Извештај од шестото извлекување одржано на 27.05.2014
Извештај од петтото извлекување одржано на 28.04.2014
Извештај од четвртото извлекување одржано на 31.03.2014
Извештај од третото извлекување одржано на 24.02.2014
Извештај од второто извлекување одржано на 27.01.2014
Извештај од првото извлекување одржано на 30.12.2013

 

Comments are closed.