1

Албум: 22.12.2008

Средба со Управниот одбор на ЗЕЛС и повеќе градоначалници на општините во Македонија

 

1

Албум: 22.12.2008

Средба со Управниот одбор на ЗЕЛС и повеќе градоначалници на општините во Македонија

 

 

 

 

 

1

Албум: 22.12.2008

Презентација на едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти

 

 

 

 

 

1

Албум: 17.12.2008

Посета на јавната установа за згрижување, воспитување и образование на деца “Ранка Милановиќ”

 

 

 

 

1

Албум: 10.12.2008

Втора седница на Советот за рамномерен регионален развој

 

 

 

 

 

 

1

Албум: 29.11.2008

Заедничка средба на Стопанските комори и Владата на Република Македонија

 

 

 

 

 

1

Албум: 27.11.2008

Презентација на мерките на Владата на Република Македонија за поддршка на стопанството

 

 

 

 

1

Албум: 18.11.2008

Четврта средба на земјите од Југоисточна Европа „Инвестирање на Балканот-авантура или придонес кон стабилноста“

 

 

 

 

1

Албум: 10.11.2008

„Тим Македонија“ го реализира второто road show во Соединетите Американски Држави

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9

Comments are closed.