1

Албум: 15.09.2008

Посета на ЗПВРМ на Државниот совет на НР Кина

 

 

 

1

Албум: 15.09.2008

Посета на ЗПВРМ на Државниот совет на НР Кина

 

 

 

 

 

 

1

Албум: 06.2008

Посета на фабрики во струмичкиот регион

 

 

 

 

 

 

1

Албум: 04.06.2008

Доделување на наградата за најдобар светски реформатор според Douing Business

 

 

 

 

 

1

Албум: 03.06.2008

Road Show во Вашингтон, САД

 

 

 

 

 

 

1

Албум: 12.03.2008

Акција "Ден на дрвото-Засадија својата иднина"

 

 

 

 

 

 

1

Албум: 04.12.2007

Road Show во Германија

 

 

 

 

 

 

 

1

Албум: 11.2007

Свечен прием по повод назначувањето за Претседател на ММФ и Светска банка

 

 

 

 

 

1

Албум: 21.11.2007

Конференција по повод новиот договор за слободна трговија CEFTA 2006

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9

Comments are closed.