Царинска управа на Република Северна Македонија е орган во состав на Министерството за финансии, со својство на посебно правно лице.

Контакт
ул. Лазар Личеноски, бр.13, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
телефон: 02/3116-188; факс: 02/3237-832
е-пошта: info@customs.gov.mk

Повеќе информации на www.customs.gov.mk

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.