Јордан Трајковски

Датум и место на раѓање:

 • 29.08.1976 година, Скопје, Република Македонија

Образование:

 • 1996 – 2001
  Економски факултет, „Босфорски Универзитет“ – Истанбул, Република Турција

Работно искуство:

 • 2009 –
  Раководител на одделение во кабинетот на министерот при Министерството за финансии
 • 2006 – 2009
  Раководител на одделение за економски политики во секторот за економски политики и регулаторна реформа при Генералниот Секретаријат на Влада на Република Македонија и Кабинетот за Заменик Претседателот на Влада на Република Македонија за економски прашања
 • 2006
  ЕАР Проект за подобрување на деловната клима и промоција на инвестиции при Министерство за економија
 • 2005 – 2006
  ЕАР Проект за фискална децентрализација при Министерството за финансии
 • 2002 – 2004
  УСАИД Проект за фискални реформи при Министерството за финансии
 • 2002
  ГТЗ Проект за зајакнување на капацитетите на локалните власти

 Странски јазици:

 • англиски

  Контакт:

 • Е-маил: jordan.trajkovski@finance.gov.mk 
 • Тел: 02/3106493
 • Факс: 02/3281057

 

Comments are closed.