Министерството за финансии на Република Македонија во соработка со CEF (Center of Excellence in Finance) со седиште во Љубљана и CIPFA (Chartered Institute for Public Finance and Accountancy) со седиште во Лондон, започнува со Проектот „Обука на внатрешните ревизори во јавниот сектор“. За таа цел Министерството за финансии објавува јавен повик за пријавување на предавачи/преведувачи за спроведување обука за внатрешни ревизори во јавен сектор.

 

Јавен повик

 

Пријава за избор на предавач/преведувач за спроведување обука за внатрешни ревизори во јавен сектор (pdf | doc)

Comments are closed.