Вести|

На 3 ноември 2020 година, Министерството за финансии го објави Нацрт-Законот за системот на внатрешна финансика контрола во јавниот сектор на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Северна Македонија (ЕНЕР) и на веб-страницата на Министерството за финансии на следниот линк.

Нацрт-законот за системот на внатрешна финансика контрола во јавниот сектор содржи механизми за зајакнување на системот на внатрешна финансиска контрола во јавниот сектор согласно меѓународните стандарди за внатрешна контрола и внатрешна ревизија, како и најдобрите европски практики.

Нацрт-законот е подготвен во соработка со експерти од твиниг проектот „Зајакнување на функциите на буџетското планирање, извршување и внатрешна контрола“ финансиран од ЕУ.

Comments are closed.