Вести|

16 декември 2020, Скопје – Да се обезбеди поголема праведност во оданочувањето, подобра наплата на приходи, даночен систем којшто ќе поттикне инвестиции и иновации а со тоа и економски раст, поголема даночна одговорност (подигнување на свеста за потребата за плаќање даноци), повисока даночна транспарентност, поголем квалитет на услугите, дигитализација и зелено даночење, се приоритети на петгодишната Стратегија за реформа на даночниот систем, за којашто денеска беше организирана јавна дискусија во Министерството за финансии со институциите, бизнис, експертската и невладината јавност, на која присуствуваше и министерот за финансии, Фатмир Бесими.

Министерот Бесими во своето обраќање истакна дека ковид-кризата носи голема доза  неизвесност, но сепак неизвесноста и ризикот можат да се намалат доколку се идентификуваат сите можни сценарија и се подготви соодветен одговор на нив. 

– Стратегијата за реформа на даночниот систем е составен дел на пошироката среднорочна политика на забрзан раст. Таа ги утврдува генералните насоки за реализација на приходната страна на Буџетот и внимателно дизајнирање на даночното оптоварување. Поточно, како да постигнеме некои од суштинските цели, односно намалување на неформалната економија, намалување на економската нееднаквост, надминување на тешкотиите во собирањето јавни приходи, адресирање на софистицираните техники за избегнување и затајување на даночните обврски, како и одговор на предизвиците за заштита на животната средина и новите технологии и воопшто креирање даночен систем којшто ќе ги поддржи инвестициите и иновациите, а со тоа и економската актовност и забрзан раст. Целта на оваа Стратегија, во синергија со другите стратегии и политики, е да понуди одржливи решенија за овие проблеми – рече Бесими. 

Од аспект на поголема праведност во оданочувањето, на дискусијата беше посочено дека  главниот фокус ќе биде ставен на воспоставување вертикална праведност. 

Исто така, беше истакната потребата од зголемување на свеста на даночните обврзници да ја исполнуваат својата обврска како и бенефитите од истото.

Во насока на обезбедување поголема транспарентност предвидени се активности за размена на информации помеѓу даночните органи и други субјекти, којашто во прв ред ќе се заснова на електронски услуги. Истовремено ќе се подобрува и квалитетот на услугите на начин којшто ги поедноставува и забрзува постапките и го намалува административниот товар. Во таа насока ќе се реализира и приоритетот за дигитализирање на процесите.

Врз основа на Стратегија, беше наведено, предвидено е секоја година да се прават акциски планови со конкретни мерки за дејствување.

Оваа вест е достапна и на: Albanian

Comments are closed.