Вести|

15 април 2022, Скопје – Ве известуваме дека Министерството за финансии во соработка со Управата за јавни приходи, Царинската управа, Бирото за јавни набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки, Државниот завод за ревизија и Министерството за економија ја подготви Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии за периодот 2022 – 2025 година (со Акциски план за 2022 година).

Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии 2022-2025 година е стратешки документ за развој на системот за управување со јавните финансии, со кој се продолжуваат реформите во јавните финансии за подобрување на фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање, извршување и известување за јавните финансии, зголемување на наплатата на приходите, подобрување на системот на јавни набавки и зајакнување на внатрешната и надворешната контрола преку зголемување на транспарентноста и отчетноста во работењето, што треба да обезбедат забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитетен живот на граѓаните.

Имајќи го предвид значењето на Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии 2022-2025 и потребата од нејзина квалитетна подготовка, Министерството за финансии спроведува јавна консултација со сите заинтересирани страни.

За таа цел, ве покануваме да ги дадете вашите коментари и предлози за Нацрт-програмата (со Акциски план за 2022 година), најдоцна до 29 април 2022 година, на следните е-адреси:

ana.veljanovska@finance.gov.mk

tanja.boskova@finance.gov.mkelena.ristovska-veljanoska@finance.gov.mk

azem.haxhiu@finance.gov.mk

 

Нацрт-програмата за реформа на управувањето со јавните финансии 2022-2025 можете да ја преземете на следнава врска:

https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2022/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%88%D0%A4-2022-2025-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82.pdf

Нацрт-акцискиот план за спроведување на Програмата за 2022 година можете да го преземете на оваа врска:

https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2022/04/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-2022-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%88%D0%A4.pdf

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *