Вести|

12 октомври 2022, Скопје – Од почетокот на енергетската и ценовната криза, нашата Влада имаше најсилен фискален одговор во регионот, дури неколкупати посилен во однос на другите земји од Западен Балкан, што беше нотирано и од Светска банка. Но, борбата против кризата не се само мерките, таа се води на повеќе нивоа. Покрај пакетите антикризни мерки, се преземаат мерки за финансиска одржливост и задржување на стабилноста, како и реформи во јавните финансии кои ќе придонесат за подобар систем на јавни финансии, којшто ќе го забрза растот по кризата, пишува во својата најнова колумна министерот за финансии, Фатмир Бесими.

Тој посочува дека преку владините политики мора да се балансира, од една страна да се зачува економската активност во позитивната зона, како и социјалната стабилност, а од друга страна да се зачува макроекономската стабилност, од аспект на долгот и инфлацијата.

„Нашата борба против кризата се состои од три компоненти. Прво, тековно справување со кризата и заштита на најранливите категории граѓани и фирми. Второ, обезбедување фискална одржливост и со тоа задржување на макроекономската стабилност. Трето, напоредно спроведување реформи и поставување нов и подобар систем на јавни финансии, којшто по заздравувањето на економијата ќе придонесе за забрзан економски раст“, посочува Бесими.

Министерот за финансии истакнува дека на почетокот на кризата, со цел забавување на прелевањето на инфлаторните притисоци, беа преземени мерки во износ од 400 милиони евра, кои потоа беа надополнети со мерки предвидени во ребаласнот на Буџетот и како трет сет мерки е најновиот пакет од 360 милиони евра, којшто беше презентиран пред неколку дена.

„Од почетокот на енергетската и ценовната криза, нашата Влада даде најенергичен одговор во регионот на Западен Балкан, кој согласно процените на Групацијата Светска банка изнесува околу 5% од БДП. Станува збор за поддршка во вид на субвенции, социјална заштита, даночни ослободувања и поддршка на домашните енергетски компании. За споредба, во Србија таа изнесува 2,5% од БДП, Косово околу 2,1%, Албанија 1,4%, Босна и Херцеговина 0,5% и Црна Гора 0,1%.“, пишува Бесими.

Покрај антикризните мерки, во насока на фискална одржливост, Владата донесе и План за фискална одржливост со кој ќе се намалат трошоците на буџетските корисници, а воедно ќе се подобри наплатата на приходите во Буџетот.

„Во рамки на Планот е содржана консолидацијата на трошоците за плати преку рационализација и оптимизација на вработените во јавниот сектор врз основа на функционалната анализа, како и реорганизација на начинот на извршување на работните обврски во зависност од нивната природа и воспоставување работа од дома, до 30% од вработените, со нивно ротирање, без да се наруши редовното функционирање на институцијата. Понатаму, предвидена е консолидација на расходите за стоки и услуги, преку штедење на режиските и патните трошоци и на канцелариските материјали. Едновремено, ќе продолжи да се работи на подобрување на наплатата на давачките преку понатамошно унапредување на даночната регулатива во насока на оптимизација на даночниот систем, како и зајакнување на капацитетите за прибирање на јавните приходи и за забрзана наплата на приходите од даночните и царинските должници“, пишува министерот за финансии.

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *