2 март 2020, Скопје – Седумдесет милиони евра ќе им бидат распределени на сите 80 општини за изградба и санација на локални патишта и улици, како и на друга патна инфраструктура во единиците на локалната самоуправа. Со оваа директна помош Владата ќе овозможи сите општини да се стекнат со можност да добијат од 500.000 до 2 милиона евра, во зависност од проектот со кој ќе аплицираат.

Ова беше истакнато на денешната свечена церемонија на потпишување на меморандумот за соработка со сите општини и Град Скопје, на која покрај градоначалниците и претставниците на општините и на Град Скопје, како и извршната директорка на ЗЕЛС, Душица Перишиќ, присуствуваа и носителите на проектот, министерот за транспорт и врски Горан Сугарески, министерката за финансии Нина Ангеловска, како и претседателот на Владата Оливер Спасовски и заменичката на претседателот, задолжена за економски прашања, Мила Царовска.

Во своето обраќање, премиерот Спасовски истакна дека со овој настан се отпочнува процес за една голема сезона на изградба и ревитализација на локалната патна инфраструктура ширум нашата земја.

„Оваа Влада покажа цврста определеност да овозможи рамномерен регионален развој и еднакви можности за квалитетен живот за сите наши граѓани, без разлика дали живеат во град, село или мало населено место. Токму затоа го покренавме овој проект за „Изградба и рехабилитација на локални патишта“, а за неговата оправданост и неопходност говори и самиот факт дека Светска банка ни одобри заем во висина од 70 милиони евра. Во изминатите две и пол години Владата покажа дека се грижи за граѓаните, а прикажа и цврста определеност да ја поддржи локалната заедница“, нагласи премиерот Спасовски.

Во обраќањето, претседателот на Владата Спасовски наведе дека Република Северна Македонија е географски мало подрачје и дека инфраструктурата е предуслов граѓаните брзо да комуницираат и соработуваат меѓу себе.

„Времињата на стиропор фасадите и бесмислените објекти се зад нас. Владата направи пресврт во приоритетите и преку овој проект се овозможува зголемена мобилност на граѓаните со реконструкција на постоечките и изградба на нови локални патишта, се подобрува безбедноста на патиштата преку санирање на црните точки, поставување хоризонтална и вертикална сигнализација, осветлување итн. Исто така, овој проект во својата реализација предвидува поширока општествена одговорност како што се обуки за жени превозници, преквалификација на лица за работни активности поврзани со транспорт и друго“, истакна премиерот Спасовски.

Вицепремиерката за економски прашања Мила Царовска нагласи дека во изминатиот период, Владата покажа волја и посветеност за рамномерен регионален развој во државата, со што се обезбедуваат подобри услови за живот за сите граѓани во Република Северна Македонија.

„Покажавме дека како Влада градиме по план, со што придонесуваме за подобра поврзаност на сите населени места меѓу себе, но и поврзаност со клучните коридори кои се врската на земјата со странство. Квалитетната инфраструктура е многу значајна за економски раст и развој, и е едно од клучните барања како на бизнисот, така и на граѓаните. Еден од овие процеси е градењето нова и санација на постојната инфраструктура, особено во деловите од земјата коишто со години беа заборавени и запоставени. Сигурна сум дека овој проект ќе биде успешна приказна со кој ќе се подобри квалитетот на животот на сите граѓани“, рече вицепремиерката Царовска.

Министерот за транспорт и врски, Горан Сугарески информираше дека со проектот е предвидена изградба и санација на локални патишта и улици во општините со вкупна должина од околу 450 километри.

„Висината на распределените средства е различна за секоја општина и е утврдена согласно методологија воспоставена заедно со Светска банка. Како критериуми земени се бројот на население, бројот на населени места во општината, површината на самата општина и бројот на регистрирани моторни возила во неа. Според вака утврдената методологија, на секоја општина на располагање ѝ стојат од 500 илјади евра до 2 милиона евра и тоа зависно од висината на споменатите критериум“, наведе министерот Сугарески.

Тој информираше дека со проектот посебен акцент ќе се стави на зајакнување на капацитетите на општинската администрација, но и на општествената одговорност преку времено вработување, учество во обуки и преквалификација на жени.

Секој денар вложен во инфраструктурата, се враќа четирикратно во економијата, истакна министерката за финансии Ангеловска и посочи дека подобри патишта значат раст на транспортот, на трговијата, на туризмот, но пред сѐ значат подобри услуги за граѓаните во земјава.

„Преку Проектот за подобрување на општинските услуги кој Министерството за финансии го спроведува со поддршка на Светска банка, обезбедуваме проектна документација за општините, за изградба на 3 километри локални патишта по општина. Проектната документација е финансирана со грант средства преку МСИП во износ од 1,1 милион евра и со овој грант ќе се обезбеди документација за 78 општини, односно за сите општини што побарале. Досега е изготвена проектна документација за повеќе од половина од општините, односно за 45, додека до крајот на март ќе им биде предадена проектната документација на сите општини“, рече Ангеловска.

Оваа вест е достапна и на: English

Comments are closed.