15 nëntor 2020, Shkup – Nga viti i ardhshëm, deficiti buxhetor do të ulet, për t’u ulur në 2.1% deri në vitin 2025 ose nën kriterin e Mastrihut. Parashikohet konsolidimi i deficitit buxhetor, i cili do ta mundësojë këtë, por përparësia është zbatimi i politikave të qeverisë për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve dhe mbrojtjen e ekonomisë, tha Ministri i Financave Fatmir Besimi në debatin e MTV mbi Buxhetin 2021, në të cilin Kryeministri Zoran Zaev dhe ekspertët ekonomikë marrin pjesë gjithashtu.

-Kemi disa qëllime që janë urgjente – njëra është shëndeti i qytetarëve, më tej për të ruajtur ekonominë dhe i treti janë të gjitha proceset e tjera që janë të rëndësishme duke përfshirë proceset e integrimit evropian dhe sundimin e ligjit, pastaj investimin në burimet njerëzore që do të jenë nxitësit e rritjes afatgjatë – tha Besimi.

Ministri i Financave theksoi se konsolidimi fiskal do të kryhet përmes veprimeve si nga ana e të hyrave  ashtu edhe nga shpenzimet. Nga aspekti i përmirësimit të mbledhjes së të hyrave në buxhet, Besimi vuri në dukje masat për zvogëlimin e ekonomisë gri, për parandalimin dhe shtypjen e korrupsionit, inspektimet e forcuara më tej nga Zyra e të Ardhurave Publike, masat për mbledhjen e borxheve tatimore nga individët dhe kompanitë dhe strategjia e politikës tatimore që do të rrisë efikasitetin dhe efektivitetin e sistemit tatimor.

Lidhur me zvogëlimin dhe ristrukturimin e shpenzimeve, Besimi vuri në dukje se ato do të zbatohen duke shkurtuar kostot jo-prioritare dhe jo-thelbësore, mbështetje më të madhe për sektorin privat, inovacione dhe forcimin e konkurrencës, siç janë Fondi i Garancisë dhe fondi për mobilizimin e kapitalit privat, racionalizimin dhe rishikimin e transfereve dhe subvencioneve (qeverisja sociale, sektoriale dhe lokale), duke rritur efikasitetin e realizimit të shpenzimeve kapitale dhe analizën e strukturës së buxhetit.

Comments are closed.