21 nëntor 2020, Shkup – Me buxhetin e vitin 2021, 1.141 miliard euro janë ndarë për fushën e punëve ekonomike, kemi ndarë mënjanë një shumë prej 1.141 miliard euro. “Me ata do të mbështesin aktivitetet investuese të ndërmarrjeve vendore, tërheqje të investime të huaja direkte, investime në zonat e zhvillimit, ndërmarrje të vogla dhe të mesme, përmirësim të konkurrencës, mbështetje të turizmit vendor”, tha në intervistën e tij për ‘Kapita;, ministri i financave, Fatmir Besimi.

Ai theksoi se “shëndetësia” është fjala kryesore për projekt-buxhetin e vitit 2021. Kur u përpilua ai – përparësia ishte shëndeti i qytetarëve, rimëkëmbja e mëtejshme e ekonomisë, një sistem i shëndoshë i financave publike dhe një sistem social që funksionon mirë në përgjithësi, si dhe që të gjitha këto gjëra janë të ndërlidhura.

– Gjëja e parë dhe më e rëndësishme janë qytetarët tanë dhe shëndeti i tyre. Prandaj, 664 milion euro janë ndarë për sektorin e shëndetësisë këtë vit, i cili do të mbulojë shërbimet shëndetësore publike, materiale dhe pajisje shëndetësore, si dhe investime kapitale në shëndetësi. Gjithashtu, 1.47 miliard euro janë ndarë për mbrojtjen sociale për të mbështetur kategoritë e cenueshme të qytetarëve, masat aktive të punësimit dhe masa të tjera për të siguruar një jetë të denjë për të gjithë qytetarët, – thotë Besimi.

Për të siguruar stabilitetin në financat publike nga buxheti i vitit 2021 fillon qasja ndaj konsolidimit fiskal, tha Besimi dhe shtoi se do të shkohet ndaj zvogëlimit shkallë shkallë të hendekut midis të hyrave dhe shpenzimeve.

– Për vitin e ardhshëm projektuam deficit buxhetor prej 4.9% të BPV-së ose 3.6 pikë përqindje më pak se deficiti buxhetor i parashikuar për vitin 2020. Në planin afatmesëm, është planifikuar të vazhdohet me konsolidimin e buxhetit, më saktë deri në vitin 2025 të ulet në -2.1%. Me këtë do të stabilizohet borxhi publik në një periudhë afatmesme në nivelin nën kriterin e Mastrihtit ose 58.8% të BPV-së në vitin 2025, thotë Besimi.

Ministri i Financave vuri në dukje se përmes buxhetit do të veprohet në mënyrë strategjike në disa fusha, dhe në të njëjtën kohë tamponët sigurohen në programin P1 të Qeverisë për masa të reja.

Comments are closed.