9 dhjetor 2020, Shkup – Edhe përkundër rezultatit negativ ekonomik në tremujorin e tretë, ekziston një tendencë për përmirësim. Investimet bruto dhe shpenzimet publike, pas një rënie të mprehtë në tremujorin e dytë, u rritën, gjë që tregon se masat anti-krizë të ndërmarra po japin rezultate, tha ministri i financave Fatmir Besimi, duke folur në ngjarjen TOP 100 të organizuar nga Dhoma Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore.

Rënia prej 14.9% në tremujorin e dytë të këtij viti, kur filloi kriza, në tremujorin e tretë u lehtësua në -3.3%, me një kontribut pozitiv të investimeve bruto dhe shpenzimeve publike, të cilat nga ana tjetër kontribuan në masat e marra nga qeveria për vendosjen e likuiditetit në ekonomi.

Besimi theksoi se pas rënies së lartë të investimeve bruto prej 34.4% në tremujorin e dytë, në tremujorin e tretë kishte një rritje të investimeve bruto prej 4.2% në anën e shpenzimeve të BPK-së, për shkak të rritjes së investimeve në ndërtim si dhe në makineri dhe pajisje.

Gjithashtu, ministri theksoi se në tremujorin e tretë, rënia e konsumit u ul në -1.2%, nga -9.1% e lartë në tremujorin paraardhës. Kjo është kryesisht për shkak të faktit se konsumi publik u rrit me 13.5% të lartë mbi një bazë reale, e cila nga ana tjetër është për shkak të rritjes së shpenzimeve për të mbështetur kategoritë më të prekura nga pandemia.

Besimi vuri në dukje se në periudhën e ardhshme do të vazhdojë të zbatojë masat e pakos së katërt që do të mbështesë ekonominë, siç janë mbështetja financiare për punëdhënësit për pagesën e pagave, linja e kredisë pa interes me një komponentë të grantit, por edhe skema e garancisë shtetërore që do të sigurojë qasje më të mirë në financa.

Comments are closed.