29 tetor 2020, Shkup – Masa për mbështetjen financiare për kategoritë në nevojë, të tilla si pensionistët dhe prindërit e vetëm, shtrihet dhe për fëmijët pa prindër. Përkrahja në vlerë prej 6.000 denarë u sigurohet atyre me rebalancin e buxhetit, tha Ministri i financave Fatmir Besimi në debatin për rebalancin në Seancën plenare të Kuvendit.

Besimi theksoi se gjatë diskutimit të komisionit, u bënë ndryshime të tjera shtesë në rebalanc, me të cilat sigurohen fonde për projekte të tilla si furnizimi me ujë dhe stacionet filtruese në disa vendbanime.

– Ne kemi bërë shtesë në rebalanc në bazë të ndryshimeve të miratuara. Siguruam fonde për mbështetje financiare për fëmijët pa prindër. Siguruam mjete të hartëzimit për sektorët strategjikë industrial në rajonin e Ohrit. Siguruam fonde për ndërtimin e një pjese të kthesës së tretë të sistemit të furnizimit me ujë në fshatin Likovë dhe furnizimin me ujë në Reçicë të Vogël, fonde për përfundimin e stacioneve filtruese në Shtip dhe Karbic, fonde për restaurimin e një ure në fshatin Ulanci dhe fonde shtesë për mirëmbajtjen e vendeve arkeologjike, si dhe fonde për organizimin e oficerëve rezervë – tha Besimi.

Ministri i financave vuri në dukje se me rebalanc sigurohen fonde për pakon e katërt të masave anti-krizës, si dhe se qindra-mijëra qytetarë dhe dhjetëra-mijëra kompani po presin miratimin e rebalancit në mënyrë që masat të mund të hyjnë në fuqi.

– Efektshmëria e Pakos së katërt të masave antikrizë varet nga miratimi i këtij rebalanci. Ai siguron fonde për zbatimin e masave të tilla si mbështetja financiare për punëdhënësit për pagesën e pagave në tetor, nëntor dhe dhjetor të vitit 2020, mbështetje financiare për kategoritë e prekura nga Covid 19 për pagesa të produkteve dhe shërbimeve vendore në sektorët e prekur, mbështetje për prodhuesit, përpunuesit dhe eksportuesit e rrushit, verës së madhe dhe verës në shishe, mbështetja e veprimtarisë së guidës turistike, të regjistruar si operatorë të pavarur, rimbursimi i taksës turistike për vitin 2019, rimbursimi i fundjavës pa TVSH, skema e garancës shtetërore dhe garancia doganore përmes Bankës për zhvillim dhe grante për agjencitë e udhëtimit, terrenet e lojërave dhe restorantet për dasma – tha Besimi.

Me rebalanc, të hyrat totale janë planifikuar në nivelin 196.3 miliard denarë dhe ato janë planifikuar në nivel pothuajse identik në krahasim me planin, shpenzimet totale janë planifikuar në nivelin prej 252.8 miliard denarë ose 5.5%, pra rreth 13 miliard denarë më i lartë se Buxheti fillestar për vitin 2020 (para krizës së Covid). Bazuar në të hyrat dhe shpenzimet e planifikuara, deficiti pozicionohet në shumën prej 56.5 miliard denarë, pra 8.5% të BPK-së.

Comments are closed.