Оргнаном - запознајте се со структурата на нашето министерство!

Прегледајте го органомот со цел да ја разберете структурата на нашето министерство и полесно дознаете каде треба да се обратите за потребните информации.

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.