Заменик претседател на Влада и Министер за финансии м-р Зоран Ставрески