ДДВ - то ќе се плаќа на 25 - ти во месецот

 
00:00

Со новите анти кризни мерки ќе се направи измена на Законот за данок на додадена вредност со кој фирмите наместо на 15 - ти во месецот ќе можат да плаќаат ДДВ на 25-ти секој месец