Македонија има многу добар третман кај Европската банка за обнова и развој и Европската инвестициона банка

Добро беше да се види дека овие две значајни инвестициски банки ја гледаат бизнис климата во Македонија како поволна, а општо економските политки ги оценуваат како многу квалитетни и врз таа основа носат одлука да го зголемат своето учество и со повеќе финансиски средства да ја поддржат Република Македонија, вели вицепремиерот Ставрески во интервју за Сител