Гостување на Заменик претседателот на Влада и Министер за финансии по повод расправа за ребаланс на буџетот

 
00:00