Гостување на ЗПВРМ и МФ Зоран Ставрески во дневникот на Сител по повод добивање на спогодбата за Јужен тек

 
00:00

05.07.2012
Гостување на ЗПВРМ и МФ Зоран Ставрески во дневникот на Сител по повод добивање на спогодбата за Јужен тек