ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПРОЕКТНАТА ЗАДАЧА ТЕХНИЧКА ПОМОШ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ОПШТИНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА