Издвоени

Besimi: Përmirësimi i sistemit të menaxhimit financiar, një nga përparësitë në kuadër të bashkëpunimin me BB

Besimi: Përmirësimi i sistemit të menaxhimit financiar, një nga përparësitë në kuadër të bashkëpunimin me BB

25 tetor 2020, Shkup - “Projekti për sistemin e integruar të informacionit të menaxhimit financiar, i cili do të mundësojë monitorimin e integruar të të hyrave dhe shpenzimeve nga planifikimi i tyre deri në implementimin e plotë, si dhe projektet për rrugët lokale, inovacionin dhe konkurrencën dhe për zhvillimin e qëndrueshëm të komunave janë projektet prioritare që duhet të jenë realizuar në kuadër të strategjisë katër vjeçare të partneritetit që Republika e Maqedonisë së Veriut ka me Bankën Botërore”, kështu u theksua në këtë takim midis ministrit të Financave, Fatmir Besimi, guvernatores Anita Angellovska Bezhoska dhe ekipet e ministrisë së Financave dhe Bankës Popullore me zëvendëspresidenten e Bankës Botërore për Evropën dhe Azinë Qendrore, Ana Bjerde, i cili u zhvillua në kuadër të Takimeve vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore.

Besimi: Improving the financial management system, one of the priorities under the cooperation with WB

Besimi: Improving the financial management system, one of the priorities under the cooperation with WB

25th October 2020, Skopje - “Integrated Financial Management Information Management System Project that will provide for integrated monitoring of revenues and expenditures starting from their projections up to their full execution, as well as projects for local roads, innovation and competitiveness, sustainable development of municipalities, are the priority projects that should be realized within the 4-year Country Partnership Strategy between the Republic of North Macedonia and the World Bank” - was pointed out at the meeting between the Minister of Finance, Fatmir Besimi, Governor Anita Angelovska - Bezoska, and the teams from the Ministry of Finance and the National Bank, and Anna Bjerde, World Bank Vice President for Europe and Central Asia , which was held under the IMF and WB Annual Meetings.

Бесими: Подобрување на системот за управување со финансиите, еден од приоритетите во рамки на соработката со СБ

Бесими: Подобрување на системот за управување со финансиите, еден од приоритетите во рамки на соработката со СБ

25 октомври 2020, Скопје - „Проектот за интегриран информациски систем за управување со финансиите, којшто ќе овозможи интегрирано следење на приходите и расходите од нивното планирање до целосна реализација, како и проектите за локални патишта, иновации и конкурентност, и за одржлив развој на општините се приоритетните проекти што треба да се реализираат во рамки на четиригодишната стратегија за партнерство што Република Северна Македонија ја има со Светска банка“ – беше потенцирано на состанокот помеѓу министерот за финансии, Фатмир Бесими, гувернерката Анита Ангеловска-Бежоска и тимовите на Министерството за финансии и Народната банка со потпретседателката на Светска банка за Европа и Централна Азија, Ана Бјерде, што се одржа во рамки на Годишните средби на ММФ и Светска банка.

Kovacevski: Debate on amendments to the Supplementary Budget, providing funds for the measures, closed

Kovacevski: Debate on amendments to the Supplementary Budget, providing funds for the measures, closed

23rd October 2020, Skopje - Debate on the amendments to the Supplementary Budget, providing funds for realization of the fourth set of anti-crisis measures, closed on Friday, Deputy Minister of Finance, Dimitar Kovacevski, said, answering journalists’ questions at the occasion of the celebration of the 23rd October national holiday.

Kovaçevski: Përfundoi diskutimi lidhur me amandamentet për ribalancin me të cilin sigurohen mjetet e masave

Kovaçevski: Përfundoi diskutimi lidhur me amandamentet për ribalancin me të cilin sigurohen mjetet e masave

23 tetor 2020, Shkup - Diskutimi lidhur me amandamentet për rebalancin e Buxhetit me të cilin sigurohen mjete për zbatimin e paketës së katërt të masave antikrizë përfundoi dje, theksoi zëvendësministri i Financave Dimitar Kovaçevski, duke iu përgjigjur pyetjejeve të gazetarëve në ngjarjen me ratin e kremtimit të festës së 23 Tetorit.

Deputy Minister Kovacevski part of the Government Delegation marking the 23rd October national holiday

Deputy Minister Kovacevski part of the Government Delegation marking the 23rd October national holiday

23rd October 2020, Skopje - Deputy Minister of Finance, Dimitar Kovacevski, was part of the Government Delegation on Friday which, at the occasion of the celebration of the Day of the Macedonian Revolutionary Struggle - 23rd October, laid flowers on Goce Delcev Monument in Skopje City Park.

Zëvendësministri Kovaçevski pjesë e delegacionit qeveritar në shënimin e 23 Tetorit

Zëvendësministri Kovaçevski pjesë e delegacionit qeveritar në shënimin e 23 Tetorit

23 tetor 2020, Shkup - Zëvendësministri i Financave Dimitar Kovaçevski ishte pjesë e delegacionit qeveritar ku sot në ditën e kremtimit të Ditës së luftës revolucionare maqedonase - 23 Tetori, vendosi lule të freskëta para përmendores së Goce Dellçevit në parkun e qytetit në Shkup.

Ковачевски: Заврши амандманската расправа за ребалансот со кој се обезбедуваат средства за мерките

Ковачевски: Заврши амандманската расправа за ребалансот со кој се обезбедуваат средства за мерките

23 октомври 2020, Скопје - Амандманската расправа за ребалансот на Буџетот со кој се обезбедуваат средства за реализација на четвртиот пакет антикризни мерки заврши вчера, посочи заменик-министерот за финансии, Димитар Ковачевски одговарајќи на новинарско прашање на настанот по повод чествувањето на празникот 23 Октомври.

Government adopted the draft Law on Financial Support for payment of October, November and December wages

Government adopted the draft Law on Financial Support for payment of October, November and December wages

23rd October 2020, Skopje - On Friday, the Government adopted the Draft Law on Financial Support, proposed by the Ministry of Finance, aimed at supporting employers affected by COVID-19 crisis for payment of wages for October, November and December 2020. The draft Law is to be submitted for adoption to the Parliament. Employers may apply for financial support up to Denar 21,776 per employee to the 7th in the current month for the previous month, while the companies experiencing at least 30% decline in revenues in the respective period from April to October 2020, compared to the same month last year, can be beneficiaries of this measure.

Заменик-министерот Ковачевски дел од владината делегација за одбележување на 23 Октомври

Заменик-министерот Ковачевски дел од владината делегација за одбележување на 23 Октомври

23 октомври 2020, Скопје - Заменик-министерот за финансии Димитар Ковачевски беше дел од владината делегација којашто денес, во рамки на чествувањето на Денот на македонската револуционерна борба - 23 Октомври, положи свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев во градскиот парк во Скопје.

Subscribe to RSS - Издвоени