Издвоени

МФ изработи прирачник „Купувам домашно“ со објаснување што се спаѓа во домашни производи

МФ изработи прирачник „Купувам домашно“ со објаснување што се спаѓа во домашни производи

4 јули 2020, Скопје - Со цел стимулирање на купување домашни производи, а со тоа и поддршка на македонското стопанство во услови на COVID-19 кризата, домашната платежна картичка е наменета исклучиво за македонски производи и услуги, додека повратот на ДДВ преку МојДДВ за македонски производи е покачен од 15% на 20%. За да се информира јавноста што се спаѓа под „македонски производи“, Министерството за финансии изработи прирачник „Купувам домашно“ со 16 често поставувани прашања.

High VAT refund to companies: EUR 206 million in the first half of the year despite COVID-19 crisis

High VAT refund to companies: EUR 206 million in the first half of the year despite COVID-19 crisis

3rd July 2020, Skopje - VAT in the amount of Denar 12.7 billion or EUR 206.5 million was refunded to the companies in the first half of 2020, being by 6% or by Denar 660 million more compared to last year. This is the highest VAT refund for the respective period in the past years, which is significant taking into account the COVID-19 crisis.

Висок поврат на ДДВ за фирмите: 206 милиони евра во првото полугодие и покрај кризата од КОВИД-19

Висок поврат на ДДВ за фирмите: 206 милиони евра во првото полугодие и покрај кризата од КОВИД-19

3 јули 2020, Скопје - Во првото полугодие од 2020 година извршен е поврат на ДДВ кон фирмите од 12,7 милијарди денари или 206,5 милиони евра, што е за 6% повеќе во однос на лани или за 660 милиони денари повеќе. Ова е највисок поврат на ДДВ за овој период во однос на изминатите години, што е значајно особено ако се земе предвид кризата предизвикана од КОВИД-19.

Angelovska: Sooner-than-expected reopening of the economy, revenue collection in June better than the projected one

Angelovska: Sooner-than-expected reopening of the economy, revenue collection in June better than the projected one

2nd July 2020, Skopje - Revenue collection in June has been significantly better than the projections, thereby indicating sooner-than-expected reopening of the economy.  Revenue collection in June was lower by 9.6% compared to last year, being an improvement in relation to the previous two months. Certain duties even recorded significant overperformance compared to last year, such as personal income tax and contributions. This pointed out by Minister of Finance Nina Angelovska at one of the regular press-conferences on the monthly Budget execution, which to the end of greater transparency, are carried out since the start of the COVID-19 crisis.

Ангеловска: Повторното отворање на економијата - побрзо, приходите во јуни - подобри од очекуваното

Ангеловска: Повторното отворање на економијата - побрзо, приходите во јуни - подобри од очекуваното

2 јули 2020, Скопје - Наплатата на приходите во јуни е значително подобра од проекциите, што укажува на тоа дека повторното отворање на економијата ќе оди побрзо од очекуваното. За јуни, наплатата на приходите во однос на лани е пониска за 9,6%, што е подобрување во однос на претходните два месеца. Дури има и натфрлање на одредени давачки за високи проценти во однос на лани, како кај персоналниот данок на доход и кај придонесите. Ова денес го истакна министерката за финансии, Нина Ангеловска на една од редовните прес-конференции за месечното извршување на Буџетот, кои во насока на зголемена транспарентност се одржуваат од почетокот на кризата предизвикана од КОВИД-19.

Граѓаните од денес скенираат за три пати повеќе дневни награди преку МојДДВ #МојаНаграда

Граѓаните од денес скенираат за три пати повеќе дневни награди преку МојДДВ #МојаНаграда

01 јули 2020, Скопје - Од денес граѓаните скенираат сметки за три пати повеќе дневни награди од порано преку МојДДВ #МојаНаграда, односно од денес до крај на година секој ден ќе се доделуваат 30 награди по 1.000 денари.

Ангеловска: Домашната платежна картичка ќе го амортизира економскиот пад

Ангеловска: Домашната платежна картичка ќе го амортизира економскиот пад

29 јуни 2020, Скопје - Инјекцијата од 28 милиони евра преку домашната платежна картичка, односно преку зголемувањето на приватната потрошувачка за краток период насочена кон домашните производи ќе го амортизира економскиот пад. Во третиот квартал, согласно симулациите направени од Министерството за финансии, благодарение на домашната платежна картичка економскиот резултат ќе биде подобар за 0,7 до 0,9 процентни поени, вели во гостување во „Бизнис поенти“ на ТВ Алфа министерката за финансии Нина Ангеловска.

Ангеловска: Корисниците на домашната платежна картичка веќе можат да пазарат со неа

Ангеловска: Корисниците на домашната платежна картичка веќе можат да пазарат со неа

28 јуни 2020, Скопје - Околу 28 милиони евра се веќе префрлени на банките за домашната платежна картичка, а до средината на изминатата недела се издадени 60.000 картички за корисниците, во износ од околу 11 милиони евра, и истите се во функција. Со домашните платежни картички веќе се пазарат македонски производи, рече на гостувањето во емисијата „Бизнис поенти“ на ТВ Алфа, министерката за финансии Нина Ангеловска.

Angelovska: Users of domestic payment cards can already purchase therewith

Angelovska: Users of domestic payment cards can already purchase therewith

28th June 2020, Skopje – Around EUR 28 million intended for the payment cards have been already transferred to the banks, and by the middle of past week, 60.000 cards have been issued to the citizens, amounting to around EUR 11 million, being already in use. Macedonian products are already being purchased with the domestic payment cards, Minister of Finance Nina Angelovska said in an interview for “Biznis Poenti" TV Program for Alfa TV Channel.

Ангеловска: 55.000 граѓани користат домашна платежна картичка

Ангеловска: 55.000 граѓани користат домашна платежна картичка

Педесет и пет илјади граѓани веќе ги имаат добиено платежните картички и активно може да ги користат и да купуваат домашни производи и услуги. Вкупно, над 320 илјади граѓани треба да добијат домашна платежна картичка. Испечатени се 220 илјади картички. Банките интензивно работат и секојдневно издаваат по илјадници картички, а имаше поднесено 50 илјади приговори, од кои 20 илјади се со прашања, а 30.000 се со матични броеви кои сметаат дека ги исполнуваат критериумите и тие се проверуваат, по проверката, доколку ги исполнуваат условите ќе ја добијат домашната платежна картичка.

Subscribe to RSS - Издвоени