Издвоени

Новите услови од „Купи куќа, купи стан“ ќе ја стимулираат продажбата на станови

Новите услови од „Купи куќа, купи стан“ ќе ја стимулира продажбата на станови

Скопје, 21 август 2019 (МИА) – Градежната комора на Македонија го поддржува проектoт „Купи куќа, купи стан“ од почетокот на неговата промоција и смета дека со новите услови дополнително ќе се стимулира продажбата на нови станови за млади луѓе. Воедно, ќе се поддржи порастот во градежниот сектор во делот на високоградба преку изградба на нови станбени единици, задржување на постојните и генерирање нови вработувања, а тоа пак ќе доведе до пораст на целокупната економија.

New conditions within "Buy a House, Buy a Flat” Project will stimulate the sale of flats

New conditions within "Buy a House, Buy a Flat” Project will stimulate the sale of flats

Skopje, 21st August 2019 (MIA) - Construction Chamber of Macedonia supports the "Buy a House, Buy a Flat” Project at the beginning of its promotion, believing that the new conditions will additionally encourage the sale of new flats for the young population. Growth of the construction sector as regards building is also underpinned by building new flats, keeping the existing and generating new jobs, thus contributing to growth of the overall economy.

Kushtet e reja nga “Blej shtëpi, blej banesë” stimulojnë shitjen e banesave

Kushtet e reja nga “Blej shtëpi, blej banesë” stimulojnë shitjen e banesave

21 gusht 2019, Shkup – Oda ndërtimore e Maqedonisë e mbështet projektin “Blej shtëpi, blej banesë” nga fillimi i promovimit të tij dhe konsideron se me kushtet e reja në mënyrë shtesë do të ndikojë në stimulimin e shitjes së banesave të reja për të rinjtë. Në mënyrë shtesë mbështetet rritja e sektorit ndërtimor në pjesën e ndërtimit të lartë përmes ndërtimit të njësive të reja banesore, mbajtje e punësimeve aktuale dhe gjenerim të punësimeve të reja dhe me këtë do të ndikojë ndaj rritjes së tërë ekonomisë.

Përmes MSIP u nënshkruan marrëveshje për ndërtimin e rrugëve, ujësjellësit, furnizimit me makineri në 12 komuna

Përmes MSIP u nënshkruan marrëveshje për ndërtimin e rrugëve, ujësjellësit, furnizimit me makineri në 12 komuna

20 gusht 2019, Shkup - Sot, për 12 komuna u vendosën në dispozicion 165 milionë denarë përmes Projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale - MSIP, të cilin e realizon Ministria e Financave me mbështetje të Bankës botërore. Mjetet do të përdoren për ndërtimin e rrugëve lokale, ujësjellësit, rinovimin e çerdheve, furnizimit me makineri dhe ndërtimin e një skejt parku. Zëvendësministrja e Financave, Shiret Elezi sot nënshkroi marrëveshje me kryetarët e komunave të: Tetovës, Koçanit, Dellçevës, Bërvenicës, Butellit, Debërcës, Ilindenit, Kisella Vodës, Gazi Babës, Gjevgjelisë dhe komunës Çeshinovë - Obleshevë.

Преку МСИП потпишани договори за изградба на улици, водоводи, набавка на механизација во 12 општини

Преку МСИП потпишани договори за изградба на улици, водоводи, набавка на механизација во 12 општини

20 август 2019, Скопје - На 12 општини денеска им се ставени на располагање 165 милиони денари преку Проектот за подобрување на општинските услуги - МСИП, кој го спроведува Министерството за финансии со поддршка на Светска банка. Средствата ќе се користат за изградба на локални улици, водоводи, реновирање градинка, набавка на механизација и изградба на скејтпарк.

Agreements for construction of streets, water supply, procurement of machinery, signed in 12 municipalities

Agreements for construction of streets, water supply, procurement of machinery, signed in 12 municipalities

20th August 2019, Skopje - Today, Denar 165 million was made available to 12 municipalities through the Municipal Services Improvement Project -MSIP, being implemented by Ministry of Finance with World Bank support. Funds will be used for construction of local streets, water supply, renovation of kindergarten, procurement of machinery for construction of Skate Park.

Interes i madh për Blej shtëpi - blej banesë, hartohet edhe një doracak i ri

Interes i madh për Blej shtëpi - blej banesë, hartohet edhe një doracak i ri

19 gusht 2019, Shkup - Ministria e Financave ka hartuar një doracak për projektin "Blej shtëpi, blej banesë", i cili është vendosur në faqen e internetit të Ministrisë https://www.finance.gov.mk/files/Priracnik_Kupi_kukja_kupi_stan_Preview_012.pdf

Голем интересот за Купи куќа-купи стан, изготвен и нов прирачник

Голем интересот за Купи куќа-купи стан, изготвен и нов прирачник

19 август 2019 година, Скопје - Министерството за финансии изготви прирачник за проектот “Купи куќа, купи стан“, кој е поставен на веб страницата на министерството  https://www.finance.gov.mk/files/Priracnik_Kupi_kukja_kupi_stan_Preview_012.pdf 
За неполни три месеци откако стапија на сила новите услови, интересот кај граѓаните е голем. 

Kryeministri Zaev dhe zv.ministrja Elezi takojnë përfaqësues të disa instituteve nacionale

Kryeministri Zaev dhe zv.ministrja Elezi takojnë përfaqësues të disa institutive nacionale

14 gusht 2019, Shkup – Kryeministri Zoran Zaev dhe zëvendësministrja Shiret Elezi sot janë takuar me përfaqësues të disa institucioneve kombëtare në vend. Në takim është theksuar përkrahja e Qeverisë për avancimin e veprimtarisë shkencore-hulumtuese si imperativ për afirmimin e vlerave kulturore dhe kombëtare të shtetit.

Elezi at UNDP workshop: Better living conditions in municipalities by making investments in the regional development

Elezi at UNDP workshop: Better living conditions in municipalities by making investments in the regional development

14th August 2019, Skopje - Deputy Minister of Finance Shiret Elezi attended the workshop for creating municipal sustainable development index, organized within the Project “Building Municipal Capacity for Project Implementation". Workshop was organized by UNDP and the Swedish International Development Cooperation Agency.

What was stressed at the event was that strategic documents are being prepared by the Ministry of Local Government, aimed at regional development for the next ten years.

Subscribe to RSS - Издвоени