Испит за финансиски инспектор

|

  Правилник за начинот на спроведување на испитот за... Read More → Испит за финансиски инспектор

СДДС плус

|

GGD final data CGD final data GGO final data  ... Read More → СДДС плус

Управување со јавен долг

|

Сектор за управување со јавен долг Секторот за управување... Read More → Управување со јавен долг

Сектор за управување со јавни инвестиции

|

Сектор за управување со јавни инвестиции Секторот за... Read More → Сектор за управување со јавни инвестиции

Годишни извештаи за работата на финансиската инспекција во јавниот сектор

|

Годишен извештај за работата на финансиската инспекција... Read More → Годишни извештаи за работата на финансиската инспекција во јавниот сектор

Најчесто поставувани прашања

|

Што е граѓанска обврзница? Граѓанската обврзница е државна... Read More → Најчесто поставувани прашања

Прашaj за Граѓанска Обврзница

|

... Read More → Прашaj за Граѓанска Обврзница

Жалби и поплаки

|

Заедниците и поединците кои веруваат дека се неповолно... Read More → Жалби и поплаки

Одлуки на финансиската инспекција

|

Решение бр.22-1761/3 од 05.04.2023 година, објавено на ден 10.04.2023... Read More → Одлуки на финансиската инспекција

Превенција од корупција

|

Политика на Интегитет Годишен план за проценка на ризици од... Read More → Превенција од корупција