Жалби и поплаки

|

Заедниците и поединците кои веруваат дека се неповолно... Read More → Жалби и поплаки

Одлуки на финансиската инспекција

|

Решение бр.22-1761/3 од 05.04.2023 година, објавено на ден 10.04.2023... Read More → Одлуки на финансиската инспекција

Превенција од корупција

|

Политика на Интегитет Годишен план за проценка на ризици од... Read More → Превенција од корупција

Проект за градење Ефективни, Транспарентни и Одговорни Институции за Управување со Јавни Финансии

|

БАРАЊЕ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА ИНДИВИДУАЛНИ... Read More → Проект за градење Ефективни, Транспарентни и Одговорни Институции за Управување со Јавни Финансии

Консултации со јавноста за нацрт – Програмата за економски реформи 2023 – 2025 година

|

Консултации со јавноста за нацрт – Програмата за... Read More → Консултации со јавноста за нацрт – Програмата за економски реформи 2023 – 2025 година

Под-проекти за енергетска ефикасност во единиците на локална самоуправа

|

Образец за жалба Формулар за поднесување на коментари... Read More → Под-проекти за енергетска ефикасност во единиците на локална самоуправа

Под-проекти за енергетска ефикасност во објектите на јавните здравствени установи

|

Образец за жалба Формулар за поднесување на коментари  ... Read More → Под-проекти за енергетска ефикасност во објектите на јавните здравствени установи

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

|

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2022 ГОДИНА НА... Read More → СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

|

Договор за јавна набавка на услуги – ангажирање на... Read More → СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Соопштенија

|

... Read More → Соопштенија