Përfundimi i infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore të Korridorit VIII dhe Korridorit X, ndërtimi i tubacioneve kryesore të gazit dhe investimet në sistemet e menaxhimit të mbetjeve të ngurta, janë përparësitë kryesore që do të realizohen me mbështetjen financiare të BERZH-it. Kështu u theksua në takimin midis ministrit të Financave Fatmir Besimi dhe Zsuzsanna Hargitai, drejtoresha rajonale e Bankës për Ballkanin Perëndimor.

– Na duhen projekte që do të nxisin rritjen ekonomike. Me ndërtimin e autostradës Shkup – Bllacë dhe seksionit të autostradës Kërçovë – Gostivar, do të kompletohet rruga e Korridorit VIII dhe Korridorit X. Ndër projektet e ardhshme të financuara nga BERZH-i janë rehabilitimi i pjesës lindore të hekurudhës së Korridorit VIII dhe rindërtimi i linjës hekurudhore Shkup – Kërçovë, dhe në pjesën e energjetikës, tubacioni kryesor i tubacioneve të gazit Gostivar – Kërçovë dhe seksioni Sveti Nikollë- Veles, si dhe tubacioni i gazit ndërlidhës midis Maqedonisë dhe Kosovës. Këto projekte janë prioriteti jonë dhe duhet të realizohen, tha ministri Besimi.

Drejtoresha Hergitai tha se projektet duhet të kenë përparësi dhe ato duhet të zbatohen shpejtë. Ajo theksoi se është e rëndësishme për ta që të realizojnë investimet e filluara në infrastrukturën rrugore, hekurudhore dhe energjetike, për t’i dhënë përparësi projekteve të reja të infrastrukturës dhe për të përfshirë sektorin privat në zhvillimin e infrastrukturës.

Comments are closed.