2 јули 2020, Скопје – Наплатата на приходите во јуни е значително подобра од проекциите, што укажува на тоа дека повторното отворање на економијата ќе оди побрзо од очекуваното. За јуни, наплатата на приходите во однос на лани е пониска за 9,6%, што е подобрување во однос на претходните два месеца. Дури има и натфрлање на одредени давачки за високи проценти во однос на лани, како кај персоналниот данок на доход и кај придонесите. Ова денес го истакна министерката за финансии, Нина Ангеловска на една од редовните прес-конференции за месечното извршување на Буџетот, кои во насока на зголемена транспарентност се одржуваат од почетокот на кризата предизвикана од КОВИД-19.

Во периодот јануари – јуни, вкупните буџетските приходи се остварени на ниво од 44% од ребалансот или во износ од 87,4 милијарди денари. Ова е за 9% помалку во однос на истиот период лани. Процентот на остварување во однос на планот е речиси ист како и минатата година, посочи министерката, што укажува дека е задржана динамиката на наплата на приходите. 

– Мора да се напомене дека реализацијата на вкупните приходи во јуни е значајно подобра од очекувањата, поточно реализацијата на приходите во јуни е за 9,6% пониска во однос на јуни минатата година, додека во сценариото бевме подготвени за 20% пониска. Даночните приходи во првата половина од година бележат пад од 13% на годишно ниво и изнесуваат 47,3 милијарди денари. Само за јуни, согласно сценариото од ребалансот, проекциите беа во надолна линија со очекуван пад од нешто над -20%, додека остварениот пад е -14,4%. Ова е позитивна разлика од околу 700 мил. денари. По падот од 31% и 29% во април и мај респективно, се забележува позитивно придвижување и подобрена наплата кај даноците – рече Ангеловска.

Таа посочи дека како резултат на владините мерки за поддршка на исплата на плати има позитивни движења кај приходите од персоналниот данок на доход каде што се забележува раст од 1,7%, како и кај придонесите кои кумулативно од почетокот на годината забележуваат раст од 8%.

 И кај ДДВ-то има нагорен тренд. Ако во април и мај падот кај ДДВ беше -43,5% и -33%, во јуни изнесува -7,5%. Негативните стапки опаѓаат во второто тримесечје. 

Повратот на ДДВ, исто така, се одвива непречено и фирмите го добиваат повратот во регуларна динамика. Во услови на криза, повратот на ДДВ во првото полугодие од 2020 година е повисок за 660 мил. денари спредено со истиот период лани или 6% повеќе. Ублажувањето на падот на приходите од ДДВ,  меѓу другото се должи и на спроведените мерки за поддршка на личната потрошувачка, вели министерката.

Расходната страна во првото полугодие бележи раст на годишно ниво, во најголем дел како резултат на преземените мерки во борбата против кризата предизвикана од КОВИД-19, вели министерката за финансии, така што вкупните расходи изнесуваат 113 милијарди денари, што е зголемување од 9,9% на годишно ниво или 10,2 милијарди денари. Оправданоста за ваквиот пораст на расходите се содржи во исплата на: повисоки пензии, социјална помош, плати, како и поддршка за фирми и граѓани погодени од кризата предизвикана од КОВИД-19 во износ од околу 5,4 милијарди денари или 88 милиони евра. Дефицитот во Буџетот во првото полугодие е остварен во износ од 25,9 милијарди или 3,8% од БДП, и е согласно проекциите, односно согласно планираната динамика.

– Целта на Министерството за финансии е да обезбеди континуирано извршување на Буџетот, без застој, во законски утврдените рокови – вработените да земат плата, социјално загрозените навремено да ги добијат своите надоместоци, фирмите редовно да ги наплаќаат своите побарување кон буџетските корисници, да нема заостанати обврски, а повратот на данокот да биде навремен. Тука се и мерките за КОВИД-19, поддршка којашто државата ја дава на граѓаните и фирмите, во согласност со можностите, преку домашната платежна картичка, преку субвенционраните плати и придонеси, како и преку одложувањата на плаќањата на даночните обврски. Останува обврската и одговорноста на државата да ги обезбеди и испорачува јавните добра и услуги до сите, особено сега, во овие тешки времиња, вели Ангеловска.

Министерката за финансии посочи дека очекува во третиот и четвриот квартал од годината постепено опоравување на домашната економија, кое ќе биде поддржано од реализација на третиот сет мерки наменети за заживување на економската активност.

 

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.