ПЛАН СО ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА

Буџетски процес за 2025 година

Буџетски процес за 2024 година

 

БАРАЊА ЗА ПОДАТОЦИ ЗА ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА 

Барање на податоци за фискална стратегија 2025 – 2029

Барање на податоци за фискална стратегија 2024 – 2028

Барање на податоци за фискална стратегија 2023 – 2027

Барање на податоци за Фискалната стратегија 2022-2026

Барање на податоци за Фискална стратегија 2020-2022 

Барање на податоци за Фискална стратегија 2021-2023

Барање на податоци за Фискална стратегија 2020-2022

 

БУЏЕТСКИ ЦИРКУЛАР

https://ecirkular.finance.gov.mk/

Корисничко упатство за Буџетски циркулар

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2024 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2024 година

Образец за финансиска конструкција на повеќегодишни капитални проекти

Образец за индикативниот план за јавни набавки

Образец за приходи и расходи

Образец за распределба на наменските и блок дотации по општини

Образец за родово буџетски иницијативи

Образец за систематизирани и пополнети работни места

Образец за инпут индикатори

 

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2023 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2023 година

Образец за финансиска конструкција на повеќегодишни капитални проекти

Образец за индикативниот план за јавни набавки

Образец за приходи и расходи

Образец за распределба на наменските и блок дотации по општини

Образец за родово буџетски иницијативи

Образец за систематизирани и пополнети работни места

Образец за инпут индикатори

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2022 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2022 година

 

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2021 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2021 година

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2020 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2020 година

 

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2019 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2019 година

 

Пропратно писмо и Насоки за подготовка на Буџетски циркулар за 2018 година

Обрасци за пополнување на Буџетски циркулар за 2018 година

 

Буџетски циркулар за 2017 година

Буџетски циркулар за 2016 година

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.