Органограм на Министерството за финансии

 

Правилник за организација и работа на Министерство за финансии

Правилник за  дополнување на Правилникот за организација на работните места во Министерство за финансии

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и работа во Министерство за финансии

 

Правилник за систематизација на работните места во Министерство за финансии

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерство за финансии

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерство за финансии

Правилник за дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерство за финансии

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерство за финансии

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерство за финансии

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерство за финансии

Правилник за дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерство за финансии

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.