Стратешки план

Стратешки план на Министерство за финансии 2023-2025
Стратешки план на Министерство за финансии 2022-2024
Стратешки план на Министерство за финансии 2021-2023
Стратешки план на Министерство за финансии 2020-2022
Стратешки план на Министерство за финансии 2019-2021
... претходни години

Годишен план

Годишен план за работа на Министерство за финансии за 2023 година
Годишен план за работа на Министерство за финансии за 2022 година
Годишен план за работа на Министерство за финансии за 2021 година
Годишен план за работа на Министерство за финансии за 2020 година
Годишен план за работа на Министерство за финансии за 2019 година

Извештаи

Извештај за спроведување на Годишниот план за работа за 2022 година
Извештај за спроведување на Годишниот план за работа за 2021 година
Извештај за спровeдување на Годишниот план за работа за 2020 година
Извештај за спроведување на Годишниот план за работа за 2019 година

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.