“Упатство за дополнување на упатството на начинот на трезорско работење (Службен весник на Република Македонија бр.187/23)”]023.pdf

Упатство за начинот на трезорско работење (Службен весник на Република Македонија бр.219/18)

Упатство за начинот на извршување на налозите за извршување кои ја задолжуваат Трезорската сметка или Здравствената трезорска сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на Трезорската сметка или Здравствената трезорска сметка (Службен весник на Република Македонија бр.171/10)

Упатство за дополнување на Упатство за начинот на извршување на налозите за извршување кои ја задолжуваат Трезорската сметка или Здравствената трезорска сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на Трезорската сметка или Здравствената трезорска сметка (Службен весник на Република Македонија бр.55/2013)

Упатство за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи (Службен весник на Република Македонија бр.188/18)

Упатство за изменување на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување, поврат и пренасочување на јавните приходи (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 42/21)

Оваа вест е достапна и на: Albanian English

Comments are closed.