Këshilltarë Shtetëror

Suzana Peneva

Këshilltar shtetëror për çështje ndërkombëtare të financave dhe harmonizim me BE-në, menaxhim financiar i decentralizuar i fondeve të BE-së

02/3255-373
suzana.stoimceva@finance.gov.mk

Dzelal Ramadani

Këshilltar shtetëror në fushën e planifikimit strategjik

02/3255-352
dzelal.ramadani@finance.gov.mk

Liljana Gjurovska

Këshilltar shtetëror për çështje në fushën e punëve të thesarit

02/3255-557
liljana.gjurovska@finance.gov.mk

Nevzat Veli

Këshilltar shtetëror për çështje në fushën e punëve të thesarit

02/3255-587
nevzat.velii@finance.gov.mk

 

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.