Kabinet

Kabineti i Ministrit ka për qëllim të kryejë detyra që lidhen drejtpërdrejt me Ministrin, Zëvendës Ministrin dhe Sekretarin e shtetëror.

Përveç kësaj, Kabineti është përgjegjës me komunikimin me publikun për aktivitetet e Ministrit dhe Ministrisë së Financave, organizimin e takimeve dhe komunikimin me media, çështjet e protokollit, krijimin e komunikimit me organe dhe organizata të tjera, rishikimin dhe propozimin e masave në lidhje me iniciativat, propozime dhe ankesa nga qytetarë, organe dhe organizata.

Gjithashtu, Kabineti përgatit seancat e Kolegjiumit profesional, përgatit dhe rregullon materialet për seancat e Qeverisë dhe Kuvendit të Republikës së Maqedonisë Veriore, pastaj monitoron zbatimin e konkluzioneve të Qeverisë dhe Kuvendit të Republikës së Maqedonisë Veriore, punon në fushën e mbrojtjes dhe informacionit të klasifikuar, si dhe çështje të tjera.

Adresa zyrtare e-mail e Kabinetit të Ministrit të Financave

cabinet@finance.gov.mk

 

Elena Oranska

Sekretari Teknik i Zëvendës Ministrit

02/3255-611
elena.oranska@finance.gov.mk

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.