Facility Hours

Të dhëna statistikore të Ministrisë së Financave

Public Traffic

Reforma, strategji, programe dhe plane të Ministrisë së Financave

Job Listings

Projekte të Ministrisë së Financave

Park and Recreations

Publikime, raporte dhe shpallje të Ministrisë së Financave

Numërues fiskal

Të ardhura

Realizimi

34.89%
0
milionë denarë

12.05.2021

Shpenzime

Realizimi

35.73%
0
milionë denarë

12.05.2021

Shpenzime kapitale

Realizimi

20.32%
0
milionë denarë

12.05.2021

Borxhi shtetëror

Përqind nga BPV

54.1%
0
milionë euro

31.03.2021

Kalendari i rregullativës tatimore

Politikat e mira Ekonomike

JAPIN REZULTATE!

Deri 01.01.2020 për obliguesit e  TVSH-SË

LIMIT I SHTUAR I TVSH-SË

#TVSHime

Tatimi im, kursimi im!

Tatimi im, kursimi im! Skanoni llogaritë fiskale dhe merrni 15% kthim te TVSH-së përmes aplikacionit #MojDDV.

Me këtë  u mundësojmë të gjithë qytetarëve që të rimbursojnë TVSH-në që ata paguajnë dhe direkt kontribuojmë në kthimin e parave te qytetarët

79373066_103985781103037_8348125399204495360_o
дадада

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Close Search Window