Linqe të dobishme

OLAF – http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

Komisioni Europian – http://ec.europa.eu/index_en.htm

Portali për Mbështetjen e SFC – Sistemi i Menaxhimit të Fondit të Bashkimit Evropian – https://ec.europa.eu/sfc/en/2007/anti-fraud

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikë

Maqedonia Veriore – https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/

 

Institucionet Kombëtare

Sektori për Financimin Qendror dhe lidhja e kontratave (SFCD) – https://cfcd.finance.gov.mk/

Agjencia IPARD- http://ipard.gov.mk/mk/pocetna/

Sekretariati për Çështjet Evropiane – http://www.sep.gov.mk/

Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë Veriore – http://jorm.gov.mk/?page_id=1727

Drejtoria e Policisë Financiare – https://finpol.gov.mk/

Ky lajm është në dispozicion edhe në: Macedonian English

Comments are closed.